A Hibakod.hu honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Nissan hibakódolvasás

Nissan hibakódolvasás

 

A Nissan gépjárművek ECCS integrált motorirányító rendszere a gyújtás primer körét, a befecskendezést, az alapjárati fordulatszám-szabályozást, a hűtőventilátor üzemét és a légkondicionáló rendszert együtt felügyeli. Az ECUcsatlakozó 54 lábas. Az ECCS motorirányító rendszert több mint 10 évig, 1984.1996 között építették a Nissan MPi és SPi motorjaihoz. Az alaprendszer és annak komponensei általában azonosak, különbségeket többnyire csak a forgattyústengely jeladójánál (CAS) találunk.

A fedélzeti diagnosztika itt is, mint minden rendszernél képes a rendszer áramköreiben, a működési funkciókban hibákat felismerni, és a hibák tényét (ezt az információt) a rájuk jellemző kóddal, az ún. hibakóddal azonosítani, majd későbbi javítóipari hasznosítási célra eltárolni. A korábbi években ezekhez az információkhoz nemcsak célműszerrel, hanem lámpa vagy LED villogó kijelzésével, .morzézással. is hozzá lehetett férni. Ezt nevezzük villogókódnak. A Nissan is alkalmazta ezt a megoldást, sőt amit csak lehetett, ki is hozott ebből a kommunikációból. A Nissan azon kevesek közé tartozik, aki az öndiagnosztika adatközlésének, a villogókóddal történő kiolvasásnak a helyét az ECU-ra helyezte. Az ECU oldalfalán, tetején, kis ablakban találunk egy zöld és egy piros LED-et. Ezt kiegészítendő, lehet MIL-lámpa a műszerfalon is.

További sajátosság, hogy a diagnosztikai adatközlő üzemállapot kiváltásához (az aktiváláshoz) szükséges beavatkozó is, egy állítócsavar vagy tolókapcsoló az ECU dobozán található. Természetesen kívülről elérhetőek. Van alternatív módja az aktiválásnak, ez a diagnosztikai csatlakozó két megadott pontjának az áthidalása. Az adott típusra érvényes lehetőségeket mindig gondosan vizsgáljuk meg! A villogókóddal elérhető diagnosztikai adatközlésnek többféle információs csomagja is van. Értelmezett a Mode I.II. és a Mode I.V. A kettő lényegesen különbözik egymástól. Nem minden modellnél érhető el mind az öt csomag, mert ez függ attól, hogy az autó katalizátorral, vagy anélkül szerelt-e (ne feledkezzünk meg arról, hogy 15 évnél régebbi modellekről is szó lehet).

 

Mode I.II. kiolvasás:

 

Mode I., gyújtás be: lámpaellenőrzés.

Mode I., motor jár: a LED ha ég, rendszerhibát, tárolt hibakódot jelez.

Mode II., gyújtás be: hibakódközlés.

Mode II., motor jár: keverékszabályzás-ellenőrzés.

Mint említettük, a hibakódot az ECU dobozában lévő, egyes modelleknél egy piros, másoknál egy piros és egy zöld LED villogásának a megfigyelésével olvashatjuk ki. A piros a tízes, a zöld az egyes helyi érték kijelzésére szolgál. Nézzünk egy példát: négy, piros LED villogást ha három, zöld LED villogás követ, akkor a hibakód a 43.

A kiolvasás az alábbi módon történik:

Adjunk gyújtást, majd kis várakozási idő után indítsuk be a motort, hagyjuk alapjáraton járni. Ha a diagnosztikai lámpa folyamatosan világít, akkor van felismert, kóddal azonosított és az ECU diagnosztikai memóriájában eltárolt hibaüzenet (hibakód). Ez lehívható. Vegyük le a gyújtást, majd adjuk rá ismételten, de ne indítsuk be a motort. A diagnosztikai csatlakozó ábra szerinti két pontját kössük rövidre egy vezetékdarabbal.

Két másodperc után szüntessük meg az áthidalást. Ezt követően a kijelző villogni kezd. A tízes helyi érték, tehát a 43-as kódból a 4-es villog le először. A felvillanás időtartama 0,6 másodperc, az ezt követő szünet (nem világít) ugyancsak 0,6 másodperc tartamú. Az egyesek levillogtatása (tehát esetünkben a 3) 0,9 másodperces szünet után következik. Ez már szaporább: a felvillanás és a szünet is 0,3 s hosszúságú. Ha több felismert, tárolt hiba is van, akkor annak, vagy azoknak a hibakódjai sorra jönnek le. Mindig a legnagyobb értékű van elöl, és a sorrend csökkenő. A hibakódok hasonló közlési szerkezetűek és formátumúak, ennek megfelelően a második, és minden további az első ütemezésével azonos. A második hibakódot az elsőtől 2,1 másodperces szünet választja el. A villogás . a hibakódközlés csomagja . folyamatosan ismétlődik, addig,amíg legalább 2 másodpercig ismét nem hidaljuk át az előbbi pontokat a diagnosztikai csatlakozóban. Ha nincs hiba, akkor a villogókóddal kiolvasott érték 55.

Mode I.II. hibakódtörlés:

A kód kiolvasása után, ha visszaálltunk alaphelyzetbe (lásd a fenti ismételt áthidalást), a hibakódok törlődnek. Akkor is törlődnek, ha az akkumulátort 24 óráig (!) lecsatlakoztatjuk. Vigyázat, mert ekkor más kódolások is elvesznek (rádió, óra stb.). Törölhető a kód természetesen a célműszer parancsával, és már nem létező hiba esetén 50 motorindítást követően is.

Mode I.II. lambda-szabályozás-ellenőrzés:

A kódlehívás előkészületeit végezzük el az előzőekben leírtak szerint. A villogás megkezdődik. Indítsuk be a motort, és hozzuk üzemmeleg állapotba. Növeljük a fordulatszámot 2000 min-1 közelébe és tartsuk meg ott. Figyeljük meg a lámpa (vagy LED) fényét. Ha a lámpa periodikusan felgyullad, majd elalszik, a lambda-szabályozás működik. Ha ég a lámpa, akkor

szegény a keverék, ha nem világít, akkor dús. Helyes a működés, ha közel azonosnak látjuk ezeket az időtartamokat, és 10 másodpercen belül 5-ször villan fel. Ha a lámpa nem ég, a lambdaszabályozás nem működik. Fontos információ lehet az is, hogy mielőtt a szabályozás beindulna, ég vagy nem ég a lámpa. Ha nem ég dús, ha ég, akkor szegény a keverék a szabályozás beindulása előtti (felmelegedési) szakaszban.

Mode I.V. adatcsomagok kiválasztása és lehívása:

Más Nissan modelleknél ötféle információs adatcsomag közlésére képes az ECU. Először ki kell választanunk, hogy melyik adatcsomagot szeretnénk lehívni. Adjunk gyújtást, fordítsuk az ECU dobozán a beállítócsavart az óramutató járásával egyezően, ütközésig.

Mindkét LED (a piros és a zöld) ciklikusan villogni kezd. Az egy felvillanás az egyesadatcsomagot (Mode I.) azonosítja, kis szünettel az ezt követő két felvillanás a másodikat (ModeII.), és így tovább. Az egyes adatcsomagokat úgy tudjuk lehívni, hogy a neki megfelelő villanás (csoport) után azonnal fordítsuk vissza az ECU beállítócsavart ütközésig. Ezt követően az adott adatcsomag közlése aktiválódik. Ha levesszük a gyújtást, a diagnosztika a Mode I. állapotba áll vissza. (A Mode I. és II. állapot csak katalizátoros modelleknél aktivált.) Ezek után tekintsük át az öt adatcsomag információit. Mode I. (lambda-szonda monitor): a zöld LED ég, ha a keverék szegény, gazdagnál kialszik. A motor üzeme közben tehát villognia kell. Ha nem működik a lambda-szabályozás (vezérelt keverékképzés), a zöld LED vagy folyamatosan ég, vagy nem ég. Ha az ECU szükségüzemmódban van, a piros LED világít.

Mode II. (lambda-szabályozás monitor): a zöld LED a Mode I. szerint működik. Ezt követi világítási ciklusaiban a piros LED, mely a szabályozás parancsait igazolja vissza. Ha nem működik a lambda-szabályozás (vezérelt keverékképzés), a piros LED vagy folyamatosan ég, vagy nem ég.

Mode III. (hibakódközlő üzemállapot): a villogókóddal azonosítjuk a meglévő hibákat. Ha a kód 55, nem azonosított hibát a fedélzeti diagnosztika.

Mode IV. (kódtörlés): lépjünk be a korábban leírt módon a IV. üzemállapotba. Ekkor a hibakódok törlõdnek. Ezt követően kapcsoljuk le a gyújtást. A Mode IV. üzemállapotban kapcsolók működését is ellenőrizhetjük. Az alapjárati (fojtószelep tengely-) kapcsoló ellenőrzése: ha beléptünk a IV. üzemállapotba, a piros LED nem fog világítani. Ha a gázra lépünk, felgyullad. Ahányszor ismételjük ezt, annyiszor villan fel a lámpa, az alapjárati kapcsoló ki-be kapcsolásának következtében. Indítsuk be a motort. A piros LED-nek égnie kell. Ha nem ég, akkor az ECU-ba menő, gyújtástól érkező indításjelet ellenőrizzük (általában az ECU 34-es lábánál). Emeljük meg a gépkocsi elejét annyira, hogy a kerekek a levegőben foroghassanak. Növeljük annyira a sebességet, hogy az a 20 km/h értéket túllépje. Ekkor a zöld LED-nek ki kell gyulladnia, ha csökkentjük   sebességet, akkor ki kell aludnia.

Mode V. (dinamikus, valós idejű teszt). A motor beindítása után lépjünk be az V-ös üzemállapotba. Az országúti próba során nagy figyelemmel kövessük a LED-ek felvillanásait, mert csak egyszer közlik a talált hibátés azt a memóriába nem írják be. Ha a piros LED szakaszosan villog, akkor a vezértengely-jeladó hibás, ha a zöld LED kétszer villan fel, akkor a légnyelésmérőnél van a hiba, ha négyszer villan fel, akkor a gyújtás környékén kell a hibát keresni.

Kivételek mindig vannak:

NISSAN 300 ZX

A NISSAN 300 ZX modelleknél először az óra járásával ellentétesen fordítsuk el az  ECU dobozán található beállítócsavar majd adjunk gyújtást. Ellenőrizzük, hogy a lámpa folyamatosan ég-e. felülről oldalról ECU tolókapcsoló LED állítócsavar. Fordítsuk el a csavart ütközésig az ellenkező irányban. A LED 23-as (egyes modelleknél 24-es), vagy  31-es kódot villog. Ez azt jelenti, hogy nincs hiba. Ha más kódokat ad, jegyezzük fel azokat, majd folytassuk az alábbi módon. Adjunk padlógázt, majd eresszük vissza. A LED 24-es (egyes modelleknél), vagy 31-es kódot villog. Ez azt jelenti, hogy nincs hiba. Ha más kódokat ad, jegyezzük fel. Indítsuk be a motort, és alapjáraton járassuk. A LED 31-es kódot villog. Ez azt jelenti, hogy nincs hiba. Ha más kódokat ad, jegyezzük fel. Ha légkondicionálóval szerelt az autó, akkor bekapcsoló gombját kétszer nyomjuk meg. A LED 44-es kódot villog. Ez azt jelenti, hogy nincs hiba. Ha más kódokat ad, jegyezzük fel. Fordítsuk el az ECU beállítócsavart az óramutatóval ellentétesen ütközésig. Á

llítsuk le a motort. A feljegyzett kódoknak megfelelő áramköröket ellenőrizzük. Kódtörlés: adjunk gyújtást,   az ECU beállítócsavart fordítsuk az óramutató járásával megegyezően ütközésig, és tartsuk ott két másodpercnél hosszabb ideig, n az ECU beállítócsavart fordítsuk az óramutató járásával ellenkezően ütközésig,  két másodpercnél hosszabb idő után vegyük le a gyújtást. t,

 

Eredményes diagnosztikai munkát kívánunk!

 

Hibakódtáblázat (1984 után, a korábbi modelleknél számos hibakód még nem volt értelmezett!)

 

kód

11  Fõtengelyjeladó (CAS) 1988.90, vezértengely-jeladó (CPS) 1991.96.

12  Légnyelésmérő/légtömegáram-mérõ (MAF), zárlat vagy szakadás

13  Motorhûtõközeghõfok-érzékelõ (CTS), hengerfejhõfok-érzékelõ (Maxima és 300 ZX)

14  Jármûsebesség-jeladó (VSS), az áramkör nyitott

21  Gyújtásjel (IS) nem érkezik az ECU-hoz indítás és motorüzem alatt

22  Tüzelõanyag-tápszivattyú áramköri hiba (Maxima, 300 ZX 1987 után), alapjárat-szabályzó szelep

23  Alapjárati fojtószelep-kapcsoló, az áramkör nyitott

24  Fojtószelep teljes terhelés kapcsoló vagy automatikus nyomatékváltó

N/P  kapcsolóhiba

25  Alapjárat-szabályzó levegõ (ISCV), szakadt vagy zárlatos

26  Turbónyomás-érzékelõ

28  Hûtõventilátor-vezérlés (túlmelegedés-beavatkozó kapcsolás)

29  Dús keverék

31  ECU- (ECM) hiba, 1984.86 EFi légkondicionáló hiba

32  EGR-funkció, 1984.86 EFi indítórendszeri hiba (indítási jel)

33  Lambda-szonda (300 ZX), EGR-funkció (minden más modell)

34  Kopogásdetektor

35  Kipufogógáz hõmérséklet érzékelõ (kaliforniai modellek)

36  EGR-BPT szelep

37  Maxima elsõ lambda-szonda-szabályozás

38  Bal oldali hengersor, szabályozás (B2)

41  Szívólevegõ hõmérséklet jeladó (IAT), Maxima és 300 ZX (1984.87) tüzelõanyag hõmérséklet jeladó

42  Tüzelõanyag hõmérséklet jeladó (FTS) 300 ZX (1988 és késõbb), fojtószelephelyzet-érzékelõ

43  Fojtószelephelyzet-érzékelõ (TPS), 1987 Sentra híg keverék

44  Nincs tárolt hiba

45 Befecskendezõszelep-szivárgás

47  CKP-érzékelõ

51  Befecskendezõszelep-áramkör (nyitott)

53  Lambda-szonda (300 ZX)

54  A/T szabályozás (váltó ECU, motor ECU között nincs kapcsolat)

55  Normál mûködés

71  Véletlenszerû hiba

72  Katalizátor-funkcióhiba, jobb oldali hengersor

73  Katalizátor-funkcióhiba, bal oldali hengersor

74  EVAP-nyomásjeladó

75  EVAP-szivárgás

76  Befecskendezõrendszer-funkcióhiba, jobb oldali hengersor

77  Hátsó lambda-szonda áramkörhiba

82 C KP-jeladó

84  A/T diagnosztikai kommunikációs kapcsolati hiba

85  VTC-szelep áramkörhiba

86  Befecskendezõrendszer-funkcióhiba, bal oldali hengersor

87  Aktívszéntartály-szelep áramköri hiba (EVAP)

91  Elsõ lambda-szonda-fûtés hiba (jobb oldali hengersor)

94  TCC-szelep áramköri hiba

95  CKP-jeladó

98  Motorhõmérséklet-jeladó (ECT) hiba

101  Vezértengely-jeladó/elsõ lambda-szonda-fûtés hiba (bal oldali hengersor)

103  PNP-kapcsoló áramköri hiba

105  EGR-szabályzószelep áramköri hiba

108  Aktívszéntartály szellõztetésszabályzó-szelep hiba